Teatr

Przedstawienia teatralne

„Poskromienie złośnicy” Dwie kompletnie różne siostry? Chęć zamążpójścia? Próby odnalezienia odpowiedniego męża? Bianka i Katarzyna są swoimi przeciwieństwami. Kiedy łagodna Bianka jest obiektem westchnień okolicznych kawalerów, krnąbrna Katarzyna wszystkich odpędziła. Niestety, aby Bianka mogła wyjść za mąż, najpierw musi zrobić…